Privaatsuspoliitika

Southwestern Ventures OÜ jaoks on oluline austada teie privaatsust ning järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mis tahes isikuandmete kohta, mida võime teie kohta koguda, kui külastate meie veebisaiti www.southwesternventures.com. Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame teie andmeid kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Selle privaatsuspoliitikaga soovime teile selgitada, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millised on teie õigused oma andmeid kaitsta. Eeskirjad kehtivad ainult meie veebisaidi ja selle külastajate kohta ning ei kehti muude kanalite kaudu kogutud andmete kohta.

Teie andmete töötleja on Southwestern Ventures OÜ

firma reg. number: 12214427

email: [email protected]

telefoninumber: 53 405 010

Kogume ja töötleme teavet vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR), mis jõustus 25.05.2018.

Andmete kogumine ja kasutamine
Milliseid andmeid me kogume
Kogutav teave hõlmab teavet, mida te meile teadlikult ja aktiivselt annate meie teenuste või kampaaniate kasutamisel või nendes osalemisel, samuti teavet, mida teie seadmed saadavad meie toodetele ja teenustele juurdepääsul.

Kogutavad andmed hõlmavad teavet, mida olete meiega meie teenuste või kampaaniate kasutamisel teadlikult jaganud, ja teavet, mille teie seadmed meile automaatselt edastavad.

Teie isikuandmed võivad meieni jõuda järgmistel viisidel:

Kui võtate meiega ühendust telefoni, e-posti või veebivestluse teel
Kui sirvite veebisaiti www.southwesternventures.com
Kui kommenteerite, likege või jagage mõnda postitust meie sotsiaalmeedia kontol
Kui tellite meie uudiskirja
Kui kommenteerite meie veebisaidi postitusi

Kogutavate andmete tüübid
Isiklikud andmed
Küsime teilt isikuandmeid ainult siis, kui see on teile teenuse osutamiseks vajalik. Meiega ühendust võttes või meie veebisaiti külastades võite meiega jagada järgmist teavet:

Teie ja meie vahelise vestluse ajalugu
Teave teie veebibrauseri ja IP-aadressi kohta
Logifailid
Meie veebisait www.southwesternventures.com salvestab oma külastajate kohta logifaile. Kogutud teave võib hõlmata järgmist:

Teie kasutatava seadme tüüp
Interneti-protokolli (IP) aadress
brauseri tüüp
Interneti-teenuse pakkuja (ISP)
Veebisaidi külastuse kuupäev ja kellaaeg
Sisenemis- ja väljumislehe klõpsude arv veebilehel
Logifailide infot kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe haldamiseks, veebilehe külastajate tegevuse jälgimiseks ja demograafilise teabe kogumiseks. Saadud teave ei ole mõeldud isiku tuvastamiseks ega võimalda seda teha.

Küpsised
Nagu enamik veebisaite, kasutab www.southwesternventures.com “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse eelistuste, piirkondlike seadete, teenuste kasutamise võimaluste jms määramiseks ja salvestamiseks.

Soovi korral saate brauseri seadetes küpsiste kasutamise keelata, kuid sel juhul on võimalik, et teile pakutav teenus katkeb.

Küpsised jagunevad püsivateks ja seansiküpsisteks. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või mobiilseadmesse ka pärast brauseri või arvuti sulgemist. Seansiküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad vastavalt nende eesmärgile:

Vajalikud küpsised. Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teil kasutada meie veebisaidil pakutavaid teenuseid. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja takistavad kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me teile soovitud teenuseid pakkuda.

Teavitusküpsised. Need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on küpsiste kasutamisega veebisaidil nõustunud.

Funktsionaalsuse küpsised. Need küpsised võimaldavad teie brauseril meeles pidada veebisaidi kasutamisel tehtud valikuid, näiteks teie sisselogimisandmete või keeleeelistuste salvestamist. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda teile isikupärasemat kasutuskogemust ja takistada teil oma eelistusi uuesti sisestamast.

Kuidas me andmeid kasutame
Võime kasutada kogutud teavet erinevatel eesmärkidel, sealhulgas:

Meie veebisaidi haldamiseks, haldamiseks, arendamiseks, isikupärastamiseks ja laiendamiseks
Statistika kogumiseks, et saaksime pakkuda paremaid teenuseid ja/või pakkumisi ning mõista ja analüüsida meie veebisaidi külastajate käitumist
Teie tuvastamiseks telefoni, teksti või meili teel
Kui saadame teile teavet ja küsite meie teenuste kohta tagasisidet
Pettuste vältimiseks ja meie veebisaidi kaitsmiseks
Et saaksime teiega sotsiaalmeedia konto kaudu ühendust võtta
Võimaldada vestlusajaloo lugemist, et kiirendada asjakohaste nõuannete andmist
Eesmärgiga parandada meie teenuse kvaliteeti ja pakkuda tõhusamaid sirvimislahendusi
Uute toodete, teenuste arendamiseks või nende funktsionaalsuse parandamiseks
Meievahelise suhtluse lihtsustamiseks ja kiirendamiseks, kui võtate meiega ühendust
Muudel eesmärkidel. Näiteks andmete analüüsimiseks, suundumuste uurimiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamiseks.
Millistel juhtudel on võimalik teie andmeid jagada
Võime teie isikuandmeid jagada või edastada seoses meie ettevõtte omanikuvahetuse, ühinemise, varade müügi, rahastamise või omandamisega. Teavitame Teid Teie isikuandmete edastamisest ja sellest, millal neile rakenduvad mõne muu privaatsuspoliitika sätted.
Võime jagada teie andmeid oma partnerettevõtetega, nõudes neilt käesoleva privaatsuspoliitika järgimist. Sidusettevõtete hulka kuuluvad meie ema- ja tütarettevõtted, ühisettevõtte partnerid või meile kuuluvad ettevõtted.
Võime jagada teie andmeid oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või tutvustusi.
Võime teie nõusolekul avaldada teie isikuandmeid mis tahes muul eesmärgil.
Oleme kohustatud teie isikuandmeid avalikustama, kui seadus seda nõuab. Heauskselt võime teie andmeid avaldada ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, oma õiguste või vara kaitsmiseks, meie teenuse kasutamisega seotud võimalike seaduserikkumiste ärahoidmiseks või tuvastamiseks ning teenuse kasutajate ohutuse tagamiseks.
Teie isikuandmete säilitamine
Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meil on vaja teie andmeid säilitada kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Samuti säilitab ettevõte sisemise analüüsi jaoks logifaile. Logifaile säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui seadus on kohustatud andmeid säilitama pikemat aega.

Laste andmete töötlemine
Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult teavet alla 13-aastastelt lastelt. Kui kahtlustame, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist oma andmebaasidest.

Teie õigused oma andmeid kaitsta
Teil on alati õigus oma andmeid meiega mitte jagada, teades, et see võib mõjutada teie kogemust meie veebisaidil. Kui otsustate oma andmeid meiega mitte jagada, ei kohtle me teid selle tõttu vähem. Kui esitate meile isikuandmeid, mõistate, et me kogume, salvestame, kasutame ja avaldame seda vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teil on õigus nõuda üksikasju teie kohta kogutud andmete kohta.

Kui saame teie kohta kolmandalt osapoolelt isikuandmeid, kaitseme seda käesoleva privaatsuspoliitika ja Eesti Vabariigi seaduste kohaselt. Kui jagate ise kolmanda osapoole andmeid, kinnitate, et teil on selleks ka õigus ja luba.

Isegi kui olete eelnevalt nõustunud oma isikuandmeid meiega turunduseesmärkidel jagama, on teil õigus igal ajal oma meelt muuta. Teil on alati õigus lõpetada meiega suhtlemine ja nõuda, et me eemaldaksime teie andmed oma andmebaasidest. Aeg-ajalt võime küsida teie kohta teavet ka teie isiku kinnitamiseks. Kui leiate, et teie kohta kogutud teave on ebatäpne, aegunud, puudulik, ebaoluline või eksitav, võtke meiega ühendust e-posti teel: [email protected] või telefoni teel: 53 405 010. Anname endast parima, et parandada ebatäpne, mittetäielik, eksitav või aegunud teave.

Kui arvate, et oleme rikkunud asjakohast andmekaitseseadust ja soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust, kasutades selles dokumendis leiduvaid kontaktandmeid, ja edastage meile rikkumise kohta kõik andmed. Uurime teie kaebust viivitamatult ja vastame teile kirjalikult oma uurimise tulemuste ja teie kaebuse lahendamiseks võetavate sammudega. Samuti on teil õigus võtta ühendust reguleeriva asutuse või andmekaitseasutusega.

GDPR andmekaitseõigused
Soovime olla kindel, et olete teadlik kõigist oma andmekaitseõigustest. Igal lehe kasutajal on õigus järgmistele tingimustele:

Juurdepääsuõigus – teil on õigus nõuda oma isikuandmete koopiaid.
Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda, et parandaksime teie arvates ebatäpsed andmed. Samuti on teil õigus nõuda, et me täiendaksime andmeid, mis teie arvates on puudulikud.
Õigus kustutada – teatud tingimustel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
Õigus piirata andmetöötlust – teatud tingimustel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kasutamise piiramist.
Õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele – teatud tingimustel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete kasutamisele.
Õigus andmete teisaldatavusele – teatud tingimustel on teil õigus nõuda, et me edastaksime kogutud andmed kolmandale osapoolele või otse teile.
Teie andmete turvalisus
Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu teabe vahetamise meetod ega elektrooniline salvestusmeetod ei ole 100% turvaline. Kuigi anname endast parima, et teie andmeid kaitsta, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Southwestern Ventures OÜ võtab kasutusele kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid töödeldakse turvaliselt ning käesoleva privaatsuspoliitika ja Eesti Vabariigi seaduste kohaselt. Teie andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja teie andmete turvalisus on tagatud.

Linkimine teistele veebisaitidele
Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebisaitidele, mis ei kuulu meile. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid sellele kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt lugeda iga külastatava saidi privaatsuspoliitikat.

Meil ei ole kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega vastuta nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste ega muu eest.

Privaatsuspoliitika uuendused
Vajadusel on meil õigus teha selles privaatsuspoliitika dokumendis muudatusi. Privaatsuspoliitika uuendamisel muudame selle allosas dokumendi uuendamise kuupäeva. Kui jätkate meie veebisaidi külastamist ja kasutamist pärast privaatsuspoliitika uuendamist, käsitleme seda teie vaikiva nõusolekuna muudatustega.

Viimati muudetud 15/11/2022

ERGO

ERGO on olnud üks juhtivaid kindlustusgruppe Balti riikides ning pakub täielikku kindlustuskaitset, sealhulgas kahjukindlustust koos elu- ja tervisekindlustusega. ERGO Grupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab üle 640 000 kliendi Balti riikides.
ERGO nime alla on Eestis koondatud kaks ettevõtet: kahjukindlustusselts ERGO Insurance SE ja elukindlustusselts ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal.